เกียรติธนา จับมือ สสส.รณรงค์ลดอุบัติเหตุช่วงสงกรานต์

ภายใต้โครงการ “สงกรานต์ ร่วมทำความดี ขับขี่ปลอดภัย”

บริษัท เคจีพี จำกัด บริษัทในกลุ่ม บริษัท เกียรติธนาขนส่ง จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ สสส. (สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ) และมูลนิธิเมาไม่ขับ เข้าร่วมโครงการ “สงกรานต์ ร่วมทำความดี ขับขี่ปลอดภัย” ประจำปี 2560 เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการรณรงค์ความปลอดภัยและลดอุบัติเหตุบนท้องถนนที่อาจเกิดขึ้นในช่วงสงกรานต์ โดยได้มีการนำเทคโนโลยีที่ช่วยป้องกันอุบัติเหตุอันเกิดจากการหลับในและการละสายตาในระหว่างการขับขี่สำหรับรถขนส่งขนาดใหญ่ จาก Guardian System มาร่วมจัดแสดงและให้ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีของผลิตภัณฑ์แก่ประชาชนที่เข้าร่วมงาน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ สถานีรถไฟหัวลำโพง