จีเอ็มและเชฟโรเลตมอบรถเพื่อสนับสนุนการศึกษาไทย

ฝ่ายวิศวกรรมผลิตภัณฑ์ของจีเอ็ม ประเทศไทยมอบรถที่ใช้ทดสอบจำนวน 7 คันให้แก่สถาบันการศึกษา 7 แห่งในประเทศไทย โครงการมอบรถเพื่อการศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของโครงการรับผิดชอบต่อสังคมภายใต้แนวคิด “ขับเคลื่อนวันพรุ่งนี้ที่ดีกว่า” หรือ “Drive a Better Tomorrow” ของจีเอ็ม ประเทศไทยและเชฟโรเลต เซลส์ ประเทศไทย

ภายในพิธีส่งมอบ นอกจากผู้แทนจากสถาบันการศึกษาทั้ง 6 แห่งที่เข้าร่วม ยังได้รับเกียรติจากท่านเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย กลิน เดวีซ พร้อมด้วยมร. มาร์คอส เพอร์ตี้ กรรมการผู้จัดการ จีเอ็ม ประเทศไทย และเชฟโรเลต เซลส์ ประเทศไทย และผู้บริหารระดับสูงของจีเอ็ม และเชฟโรเลต ประเทศไทย

โครงการนี้เกิดขึ้นด้วยแนวคิดที่เรียบง่าย โดยขั้นตอนในการทำงานปกติ ทีมวิศวกรของจีเอ็ม ประเทศไทยจะต้องมีการทดสอบรถรุ่นใหม่ทุกรุ่นก่อนที่จะเริ่มเดินสายการผลิตจริง หลังจากการทดสอบเสร็จสิ้น รถทดสอบดังกล่าวสามารถนำมาสร้างประโยชน์ได้ โดยการมอบให้แก่สถาบันการศึกษาต่างๆ เพื่อใช้เป็นสื่อในการเรียนการสอน

คุณวันชนะ อูนากูล ผู้อำนวยการทั่วไปฝ่ายวิศวกรรม เจนเนอรัล มอเตอร์ส ประเทศไทย และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กล่าวระหว่างพิธีมอบรถให้แก่สถาบันการศึกษาว่า “ผมและทีมงานในฝ่ายวิศวกรรมมีความคิดว่า เราได้ใช้ประโยชน์จากรถเหล่านี้อย่างเต็มที่แล้ว อย่างไรก็ตามรถเหล่านี้ยังสามารถสร้างประโยชน์เพิ่มเติมให้แก่คนอื่นๆ ได้ จึงมีความคิดว่าเราควรจะมอบโอกาสการเรียนรู้นี้ให้แก่นักเรียนนักศึกษาในสถาบันการศึกษาด้านเทคนิคและวิศวกรรมต่อไป”

“นักเรียนและนักศึกษาสามารถถอดรื้อและประกอบรถเหล่านี้ได้ เพื่อเรียนรู้และทำความเข้าใจในเทคโนโลยีที่มีอยู่มากมายในตัวรถ เนื่องจากรถเชฟโรเลตเต็มไปด้วยเทคโนโลยีทางวิศวกรรมที่ทันสมัย เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างต่อเนื่อง” คุณวันชนะกล่าวเพิ่มเติม

สถาบันการศึกษา 7 แห่งที่ได้รับมอบรถจากจีเอ็มและเชฟโรเลต ได้แก่

1. วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่

2. วิทยาลัยเทคนิคระยอง

3. วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ จังหวัดสระบุรี

4. มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์

5. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

6. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตองครักษ์

7. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

สำหรับรถที่มอบให้แก่สถาบันการศึกษาทั้ง 7 แห่งประกอบไปด้วยรถเอนกประสงค์เอสยูวี เชฟโรเลต แคปติวา เครื่องยนต์ดีเซลจำนวน 1 คัน และเครื่องยนต์เบนซินจำนวน 2 คัน รถยนต์คอมแพ็คซีดาน เชฟโรเลตครูซ เครื่องยนต์ดีเซลจำนวน 1 คัน และเครื่องยนต์เบนซินจำนวน 1 คัน และรถเอนกประสงค์พีพีวี เชฟโรเลตเทรลเบลเซอร์ จำนวน 2 คัน รวม 7 คัน