ฟอร์ดมอบรางวัลทุนการศึกษา

Go Further Innovator 2015

พร้อมจัดโครงการฝึกอบรม “ฉลาดขับ ประหยัด ปลอดภัย” ให้แก่นักศึกษา

ฟอร์ด ประเทศไทย ร่วมกับสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน หรือ PDA จัดพิธีมอบรางวัลทุนการศึกษา Go Further Innovator 2015 ให้กับทีมนิสิตนักศึกษาในจังหวัดกรุงเทพฯ และเขตปริมณฑล รวมถึงจังหวัดในภาคตะวันออก ที่ได้รับรางวัลจากการส่งคลิปวิดีโอประกวดแข่งขันในหัวข้อ “Go Further ก้าวไปข้างหน้าเพื่อพัฒนาประเทศไทยณ เมโทรไลฟ์ ปาร์ค โดยมีนิสิตนักศึกษากว่า 40 คน จาก 14 สถาบัน และตัวแทนจากคณะกรรมการตัดสินเข้าร่วมงาน ซึ่งทีม PC CREATIVE DESIGN จากมหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ เป็นผู้คว้ารางวัลชนะเลิศมูลค่า 100,000 บาท ด้วยผลงานวิดีโอคลิป “Go Further เทคโนโลยีอัจฉริยะของฟอร์ดภายในงาน ฟอร์ดยังได้จัดโครงการฝึกอบรมฉลาดขับ ประหยัด ปลอดภัยให้กับนิสิตนักศึกษาที่ได้รับมอบทุน เพื่อสร้างเสริมพฤติกรรมการขับขี่อย่างปลอดภัย

นางสาวนันทยา วงศ์จีน และนายวีระพล ดลประสิทธิ์  จากทีม PC CREATIVE DESIGN นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เปิดเผยว่าเรารู้สึกเป็นเกียรติและดีใจมากที่ได้รับรางวัลชนะเลิศจากการประกวดคลิปวิดีโอเชิงสร้างสรรค์ภายใต้โครงการทุนการศึกษา Go Further Innovator พวกเราเห็นว่าหัวข้อในการประกวดซึ่งเกี่ยวกับ Go Further ก้าวไปข้างหน้าเพื่อพัฒนาประเทศไทย รวมถึงแนวคิดหลัก 4 ประการของฟอร์ดนั้น มีความน่าสนใจและเป็นประโยชน์ต่อสังคม ทีม PC Creative Design จึงอยากนำเสนอแนวคิดเรื่องความปลอดภัยบนท้องถนนเพราะเป็นเรื่องที่สำคัญที่ทุกคนควรใส่ใจ เราจึงได้นำเทคโนโลยีอัจฉริยะของฟอร์ดที่มีส่วนช่วยให้ทุกการเดินทางมีความปลอดภัยมาใช้เป็นแนวคิดหลัก ทั้งนี้ ทางทีม PC Creative Design ขอขอบคุณ ฟอร์ด ประเทศไทย และสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชนที่ได้จัดโครงการดีๆ เช่นนี้ เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนรุ่นใหม่ได้มีเวทีในการแสดงความสามารถพร้อมทั้งนำเสนอแนวคิดดีๆ ให้กับสังคมของเรา” 

นางสาวยุคนธร วิเศษโกสิน กรรมการผู้จัดการ ฟอร์ด ประเทศไทย เน้นย้ำว่าฟอร์ดมีความมุ่งมั่นที่จะเป็นอีกหนึ่งกำลังสำคัญในการสนับสนุนด้านการศึกษาและส่งเสริมพฤติกรรมการขับขี่อย่างปลอดภัยให้กับทุกภาคส่วนรวมถึงนิสิตนักศึกษาไทย สำหรับผลงานวิดีโอคลิปที่ได้รับรางวัลชนะเลิศได้เชื่อมโยงเรื่องราวของเทคโนโลยีอัจฉริยะ ความปลอดภัย และคุณภาพของรถยนต์เข้าไว้ด้วยกันได้เป็นอย่างดี โดยดึงเอาเทคโนโลยีอัจฉริยะในรถยนต์ฟอร์ดที่ช่วยเพิ่มความปลอดภัยในการขับขี่มาใช้ ซึ่งช่วยสะท้อนให้เห็นถึงคุณภาพในอุตสาหกรรมการผลิตรถยนต์สมัยใหม่ที่ต้องใส่ใจในรายละเอียดด้านความปลอดภัยและการสร้างคุณค่าให้กับรถยนต์มากยิ่งขึ้น

ภายในงานมอบรางวัลทุนการศึกษา ฟอร์ดยังได้จัดโครงการฝึกอบรม “Driving Skills for Life” (DSFL) หรือฉลาดขับ ประหยัด ปลอดภัยให้แก่นิสิตนักศึกษาที่เข้าร่วมงานเพื่อเสริมสร้างทักษะและปลูกฝังพฤติกรรมด้านการขับขี่อย่างปลอดภัย ผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้เทคนิคการขับรถยนต์ทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ รวมทั้งเทคนิคการขับขี่ที่จะช่วยประหยัดน้ำมัน และลดโอกาสการเกิดอุบัติเหตุภายใต้สถานการณ์จำลองเหตุการณ์คับขันบนท้องถนน

สำหรับโครงการ “Driving Skills for Life” (DSFL) หรือฉลาดขับ ประหยัด ปลอดภัยเป็นโครงการเพื่อสังคมของ ฟอร์ด ทั่วโลก โดยจัดขึ้นต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 13 แล้ว และจัดขึ้นเป็นปีที่ 9 ในประเทศไทย โดยจัดอบรมให้กับผู้สนใจทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน และประชาชนทั่วไปรวมแล้วกว่า 8,800  ราย ซึ่งผู้เข้าอบรบไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น  และโครงการนี้ยังได้รับการปรับเนื้อหาให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของการขับขี่ในแต่ละประเทศ