GPI ประกาศเลื่อน

วันจัดงานมอเตอร์โชว์ ครั้งที่ 41 (ครั้งที่2)  

 

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19 ที่ได้มีการแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่องในขณะนี้ ทางบริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้จัดงาน “บางกอก อินเตอร์เนชั่นแนล มอเตอร์โชว์” ได้ตระหนักถึงสถานการณ์ และความจำเป็นในการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาด อีกทั้งยังคำนึงถึงความปลอดภัย และสุขภาพของผู้เข้าร่วมงาน และทีมงานเป็นสำคัญ ถึงแม้ทางคณะผู้จัดงานฯ จะมีการเตรียมมาตรการการป้องกันที่รัดกุมและเข้มงวดแล้วก็ตาม  

เพื่อให้สอดรับกับนโยบายการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19 ของรัฐบาล ทางคณะผู้จัดงานฯ จึงได้มีมติให้เลื่อนการจัดงาน “บางกอก อินเตอร์เนชั่นแนล มอเตอร์โชว์ ครั้งที่ 41” ซึ่งจะมีขึ้นระหว่างวันที่ 25 มีนาคม – 5 เมษายน 2563 ตามกำหนดการเดิมไปเป็นวันที่ 20 เมษายน- 3 พฤษภาคม 2563 และมีการแจ้ง  เปลี่ยนแปลงกำหนดการครั้งใหม่ไปเป็นวันที่ 18-31 พฤษภาคม 2563 ตามรายละเอียดดังนี้  

- วัน V.I.P :  วันจันทร์ที่ 18 พฤษภาคม 2563

- วัน Press Day : วันอังคารที่ 19 พฤษภาคม 2563

- วันสำหรับประชาชนทั่วไป : วันพุธที่ 20 พฤษภาคม - วันอาทิตย์ที่ 31 พฤษภาคม 2563 รวมระยะเวลา 12 วัน วันเสาร์-วันอาทิตย์ เวลา 11.00 น. – 22.00 น. วันธรรมดา เวลา 12.00-22.00 น.

- สถานที่จัดงาน : อาคารชาเลนเจอร์ 1-3, อิมแพค เมืองทองธานี