กองบังคับการตำรวจทางหลวง และ Guardian System

เผยผลโครงการนำร่องขับขี่ปลอดภัย

 

กองบังคับการตำรวจทางหลวง พร้อม Guardian System ระบบป้องกันอุบัติเหตุจากการหลับในและการละสายตาของผู้ขับขี่ ร่วมเผยข้อมูลสถิติจากโครงการนำร่องขับขี่ปลอดภัย ด้วยการติดตั้ง Guardian System ในรถตู้โดยสาธารณะจำนวน 20 คัน ตลอด 4 เดือน ตั้งแต่เทศกาลปีใหม่ ถึงเทศกาลสงกรานต์ที่ผ่านมา พบพฤติกรรมการหลับใน 95 ครั้ง และการละสายตาขณะขับรถจำนวน 2,300 ครั้ง ด้วยระบบเตือนผู้ขับขี่แบบ real-time เพื่อตรวจพบพฤติกรรมดังกล่าว ทำให้สามารถช่วยป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุในรถตู้โดยสารสาธารณะที่ร่วมโครงการ

บริษัท เคจีพี จำกัด บริษัทในเครือ บริษัท เกียรติธนาขนส่ง จำกัด (มหาชน) หรือ KIAT และเป็นผู้แทนจำหน่าย Guardian System ระบบป้องกันอุบัติเหตุจากการหลับในและการละสายตาของผู้ขับขี่ ร่วมมือกับกองบังคับการตำรวจทางหลวง จัดโครงการนำร่องการขับขี่ปลอดภัย ตั้งแต่ช่วงเทศกาลปีใหม่ไปจนถึงช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2561 โดยได้ติดตั้งเทคโนโลยี Guardian System กับรถโดยสารสาธารณะที่ผ่านการคัดเลือกจากกองบังคับการตำรวจทางหลวง รวม 20 คันเป็นเวลา 4 เดือน เพื่อป้องกันอุบัติเหตุจากการหลับในและวิเคราะห์พฤติกรรมความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุ

คุณเมฆ มนต์เสรีนุสรณ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เคจีพี จำกัด กล่าวว่า จากการที่บริษัทได้ร่วมมือกับกองบังคับการตำรวจทางหลวงเพื่อรณรงค์การขับขี่ปลอดภัย ด้วยการติดตั้ง Guardian System ระบบป้องกันอุบัติเหตุจากการหลับในและการละสายตาของผู้ขับขี่ ในตู้รถโดยสารสาธารณะ จำนวน 20 คัน  ในช่วงเทศกาลปีใหม่ จนถึงช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่ผ่านมา เป็นระยะเวลา 4 เดือน จากข้อมูล Big Data ของ Guardian System ที่รวมรวมข้อมูลพฤติกรรมการขับขี่ของรถที่ร่วมโครงการดังกล่าวพบว่า ตรวจพบพฤติกรรมการหลับระหว่างการขับขี่จำนวน 95 ครั้ง และพฤติกรรมการละสายตาขณะขับรถจำนวน 2,300 ครั้ง

ระบบ Guardian หากผู้ขับขี่เสียสมาธิในการขับรถ โดยไม่มองถนนเกิน 4 วินาที หรือกำลังเข้าสู่สภาวะหลับใน โดยการที่เปลือกตาปิดลงเกิน 1.5 วินาที ระบบจะทำการสั่นที่เบาะใต้นั่ง พร้อมส่งเสียงสัญญาณเตือนภายในห้องโดยสารในทันที ทำให้ช่วยป้องกันการเกิดอุบัติเหตุที่คนขับได้ตั้งแต่ภายในห้องโดยสาร ในขณะที่ข้อมูลคลิปของแต่ละเหตุการณ์จะถูกส่งไปยังศูนย์ปฏิบัติการกลางของ Guardian System เก็บรวบร่วมเป็นข้อมูล Big Data เพื่อใช้สำหรับการวิเคราะห์การ และเพิ่มมาตรการเพื่อความปลอดภัยต่อไป

ทางด้าน พล.ต.ต.ชัช สุกแก้วณรงค์  ผู้บังคับการตำรวจทางหลวง กล่าวว่า “การรณรงค์การขับขี่ปลอดภัยที่ผ่านมา ทางกองบังคับการตำรวจทางหลวงไม่ได้แก้ไขปัญหาอยู่เพียงผู้เดียว แต่ยังได้รับความร่วมมือจากภาคเอกชนมาอย่างต่อเนื่อง อย่างเช่นความร่วมมือจาก บริษัท เคจีพี จำกัด ซึ่งเป็นผู้แทนจำหน่าย Guardian System ระบบป้องกันอุบัติเหตุจากการหลับในและการละสายตาของผู้ขับขี่ ได้มาประสาน งานติดตั้ง Guardian System กับรถตู้โดยสารสาธารณะที่ผ่านการคัดเลือกจากกองบังคับการตำรวจทางหลวงทั้ง 4 ภาค ภาคละ 5 คัน รวม 20 คัน ซึ่งเราเล็งเห็นว่า Guardian System สามารถช่วยป้องกันการหลับในและการละสายตาระหว่างการขับขี่ได้จริง”

พล.ต.ต.ชัช กล่าวเพิ่มเติมว่า หากรถโดยสารสาธารณะได้รับการติดตั้ง Guardian System ทุกคัน จะเป็นประโยชน์เป็นอย่างมาก เพราะเป็นระบบป้องกันการหลับในและการละสายตาของผู้ขับขี่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งรถโดยสารสาธารณะ ไม่ว่าจะเป็นรถโดยสารประจำทาง หรือไม่ประจำทางที่ต้องรับผิดชอบผู้โดยสารหลายชีวิต ซึ่งความห่วงใยตรงนี้หลายหน่วยงานได้เล็งเห็น ถึงแม้ที่ผ่านมาเราได้พยายามใช้หลายวิธี แล้วแต่ยังคงเกิดความสูญเสีย ดังนั้น ความคิดในการนำเทคโนโลยีมาช่วยป้องกันการเกิดอุบัติเหตุตั้งแต่ในห้องผู้ขับขี่ อย่างการติดตั้งระบบ Guardian System นับว่าคุ้มค่าและช่วยลดการเกิดอุบัติเหตุจากการหลับในได้จริง ทั้งนี้ การป้องกันอุบัติเหตุบนท้องถนนเป็นเรื่องที่ ทางภาครัฐ ภาคเอกชน และภาครัฐประชาชน ต้องร่วมมือร่วมใจกัน