ศปถ.สรุปยอดอุบัติเหตุช่วงสงกรานต์ 7 วัน

เจ็บ 3,506 ดับ 335 ราย

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) กระทรวงมหาดไทย นพ.โศภณ นภาธร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการ สรุปผลการดำเนินงานลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2560 ว่าศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน (ศปถ.) รวบรวมสถิติอุบัติเหตุทางถนนประจำวันที่ 16 เมษายน ซึ่งเป็นวันที่ 6 ของการรณรงค์ เกิดอุบัติเหตุ 403 ครั้ง มีผู้เสียชีวิต 44 รายและมีผู้บาดเจ็บ 427 คน

สำหรับการสรุปอุบัติเหตุทางถนนรวม 6 วัน ระหว่างวันที่ 11-16 เมษายน เกิดอุบัติเหตุรวม 3,388 ครั้ง เมื่อเทียบกับปีที่แล้วเพิ่มขึ้น 284 ครั้ง ผู้เสียชีวิตรวม 335 ราย เทียบกับปีที่แล้วลดลง 62 ราย ผู้บาดเจ็บรวม 3,506 คน เทียบกับปีที่แล้วเพิ่มขึ้น 235 คน จังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุสะสมสูงสุดได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ 153 ครั้ง รองลงมาได้แก่ จังหวัดอุดรธานี 145 ครั้ง และจังหวัดพิษณุโลก 98 ครั้ง ส่วนจังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตสะสมสูงสุดได้แก่ จังหวัดนครราชสีมา 17 ราย รองลงมาได้แก่ จังหวัดเชียงราย 14 ราย และจังหวัดพิจิตร และกรุงเทพฯ 12 ราย และจังหวัดที่มีผู้บาดเจ็บสะสมสูงสุดได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ 160 คน รองลงมาได้แก่จังหวัดอุดรธานี 148 คน และจังหวัดสุรินทร์ 102 คนสำหรับจังหวัดที่ไม่มีผู้เสียชีวิตมี 7 จังหวัด ได้แก่ กระบี่ นราธิวาส พังงา ภูเก็ต แม่ฮ่องสอน สมุทรสงคราม และอำนาจเจริญ จังหวัดที่ไม่มีผู้บาดเจ็บในช่วง 6 วัน ได้แก่ ชัยภูมิ

ประเภทถนนที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุส่วนใหญ่จะเกิดบนถนนกรมทางหลวงร้อยละ 37.42 รองลงมาเป็นถนนใน อบต.หมู่บ้านร้อยละ 36.36 ลักษณะจุดเกิดอุบัติเหตุจะเป็นทางตรงร้อยละ 64.64 และทางโค้งร้อยละ 18.99 ช่วงเวลาที่เกิดอุบัติเหตุอยู่ระหว่างเวลา 16.01-20.00 น. ร้อยละ 30.58 ช่วงอายุผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิต 50 ปีขึ้นไป ร้อยละ 21.29 จากการวิเคราะห์สถิติอุบัติเหตุสาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ เมาแล้วขับ ร้อยละ 35.23 ขับรถเร็ว ร้อยละ 32.64 ยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ รถจักรยานยนต์ ร้อยละ 80.91 รถปิกอัพ ร้อยละ 8.90 รถเก๋ง 4.94

นอกจากนี้ นพ.โศภณ กล่าวอีกว่า วันที่ 17 เมษายน เป็นวันหยุดสุดท้ายของเทศกาลสงกรานต์ ประชาชนส่วนใหญ่อยู่ระหว่างเดินทางกลับ ทำให้เส้นทางสายหลักจากภูมิภาคต่าง ๆ ที่มุ่งเข้าสู่กรุงเทพมหานคร มีปริมาณรถหนาแน่น ประกอบกับความอ่อนล้าของผู้ขับขี่ ทำให้มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุง่วงหลับใน ศปถ.จึงได้เน้นย้ำให้จังหวัดเพิ่มจุดตรวจ จุดบริการบนเส้นทางสายหลัก เข้มข้น การดูแลความปลอดภัยในการเดินทางและอำนวยการจราจรแก่ประชาชน โดยเปิดช่องทางพิเศษ ปิดจุดกลับรถ และปิดสัญญาณไฟจราจรให้สอดคล้องกับสถานการณ์ รวมถึงกวดขันการจอดรถริมทางและร้านค้าที่วางสิ่งของล้ำช่องทางจราจร เพื่ออำนวยการจราจรให้มีความคล่องตัวและป้องกันอุบัติเหตุจากการแซงริมไหล่ทาง พร้อมจัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกบริเวณเส้นทางที่มีการจราจรแออัด โดยเฉพาะเส้นทางเชื่อมสู่ถนนสายหลัก อีกทั้งเพิ่มการดูแลเส้นทางสายรองที่ประชาชนใช้เป็นทางลัดและทางเลี่ยงเมือง ส่วนใหญ่เป็นถนนทางตรง วิ่งสวนเลน และไม่มีเกาะกลาง จึงสามารถใช้ความเร็วได้สูง ทำให้เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ ทั้งนี้ ฝากผู้ใช้รถใช้ถนนไม่ขับรถเร็ว ปฏิบัติตามกฎหมายจราจรอย่างเคร่งครัด หยุดพักรถทุก 1-2 ชั่วโมง ไม่ฝืนขับรถเมื่อมีอาการง่วงนอน ให้จอดพักรถตามจุดบริการต่าง ๆ หรือสถานีบริการน้ำมัน เพื่อให้เดินทางถึงจุดหมายอย่างปลอดภัย