กลุ่มสามมิตรผนึกภาครัฐปั้นธุรกิจสตาร์ทอัพ 

"Sammitr Smart Mobility" 

ประเดิมเปิดตัวบริการ "รถเพื่อนักท่องเที่ยว"  

กลุ่มสามมิตรผนึกภาครัฐปั้นธุรกิจสตาร์ทอัพ "Sammitr Smart Mobility" แพลตฟอร์มใหม่ของธุรกิจ "โลจิสติกส์โซลูชั่น" ประเดิมเปิดตัวบริการ "รถเพื่อนักท่องเที่ยว" รูปแบบใหม่ตอบสนองทุกไลฟ์สไตล์การท่องเที่ยว "สะดวก-ปลอดภัย" เติมเต็มความสุขในการเดินทาง 

 

ดร.เชาว์ โพธิ์ศิริสุข ประธานกลุ่มสามมิตร ผู้นำด้านการพัฒนาและออกแบบโซลูชั่นด้านการขนส่ง (ทางบก)  กล่าวว่า เนื่องด้วยภาคอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย ถือเป็นตัวจักรสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยที่สร้างรายได้ถึง 15% ของจีดีพี โดยปี พ.ศ.2558 มีชาวต่างชาติเดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทยเกือบ 30 ล้านคน แต่ก็ยังมีปัญหาและจุดอ่อนมากมาย โดยเฉพาะเรื่องความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง ดังนั้นกลุ่มสามมิตร จึงร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ได้แก่ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) รวมถึงการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) พัฒนา “Sammitr Smart Drive” แพลตฟอร์มใหม่ของธุรกิจบริการ “รถเพื่อการท่องเที่ยว” ที่ตอบโจทย์ทั้งเรื่องความสะดวกและปลอดภัย 

“Sammitr Smart Drive เป็นการต่อยอดองค์ความรู้ด้านยานยนต์ผสานเทคโนโลยีออนไลน์ เพื่อรองรับบริการด้านโลจิสติกส์โซลูชั่นส์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจท่องเที่ยว ภายใต้บริษัท Sammitr Smart Mobility ซึ่งเป็นธุรกิจสตาร์ทอัพของกลุ่มสามมิตร ด้วยการสนับสนุนของภาครัฐ ที่มีเป้าหมายจะร่วมกันพัฒนาและยกระดับบริการด้านโลจิสติกส์โซลูชั่นส์ และเศรษฐกิจประเทศให้เติบโต” ดร.เชาว์กล่าว 

ผศ.รอ.นพ.ดร. สุมาส วงศ์สุนพรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มสามมิตร กล่าวเสริมว่า  Sammitr Smart Mobility คือ โมเดลธุรกิจใหม่ ที่เป็นศูนย์กลางการเชื่อมต่อระบบนิเวศน์ของธุรกิจโลจิสติกส์โซลูชั่นส์ให้พัฒนาไปร่วมกัน ส่งผลให้ทิศทางของกลุ่มสามมิตร ก็ปรับเปลี่ยนจาก Manufacturing Base มาเป็น Service & Solutions Platform ถือเป็นก้าวสำคัญเพื่อสร้างการเติบโตในอนาคต  


จุดเด่นของ Sammitr Smart Drive นอกจากตัวรถที่ปรับแต่งเพื่อรองรับการท่องเที่ยวในทุกรูปแบบแล้ว หัวใจสำคัญก็คือระบบซอฟต์แวร์ต่างๆ ที่ช่วยให้ทั้งคนขับรถและนักท่องเที่ยว ก้าวข้ามอุปสรรคต่างๆในการเดินทาง ทลายข้อจำกัดเรื่องภาษาในการสื่อสาร ทั้งยังเป็นเครื่องมือช่วยค้นพบแหล่งท่องเที่ยว ร้านค้า ร้านอาหารใหม่ๆ ได้อย่างง่าย โดยที่พนักงานขับรถทุกคนจะได้รับการอบรม ทั้งมารยาทการขับขี่และการให้บริการเพื่อให้นักท่องเที่ยวสะดวกปลอดภัยไร้กังวล พร้อมด้วยระบบคอลล์เซ็นเตอร์ เพื่อให้ความช่วยเหลือเมื่อมีเหตุขัดข้องใด

 

 

สำหรับการใช้บริการสามารถจองผ่านระบบออนไลน์ได้ทุกที่ทุกเวลาโดยสามารถแจ้งความต้องการสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆได้อาทิรถวีลแชร์สำหรับผู้สูงอายุคาร์ซีทสำหรับเด็กแร็คจักรยานเป็นต้นเพื่อตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์การท่องเที่ยวทั้งนี้คาดว่าจะสามารถเริ่มนำร่องให้บริการในพื้นที่เขตกรุงเทพฯและปริมณฑลภายในสิ้นปีพ.ศ.2559  

ผศ.รอ.นพ.ดร. สุมาส วงศ์สุนพรัตน์, พงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยว และพัชรินทร์  โพธิ์ศิริสุข

ผศ.รอ.นพ.ดร. สุมาส กล่าวทิ้งท้ายว่า Sammitr Smart Drive เป็นการสื่อถึงการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยให้เติบโต จากบริการขับเคลื่อนพานักท่องเที่ยวเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ขณะเดียวกันก็เป็นการขับเคลื่อนธุรกิจของกลุ่มสามมิตรและพันธมิตรให้เติบโตควบคู่ไปกับเศรษฐกิจประเทศ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมองโอกาสที่จะนำแพลตฟอร์มนี้ ขยายเข้าสู่การให้บริการโลจิสติกส์โซลูชั่นส์อื่นๆ อาทิ บริการรถแท็กซี่ รถสายตรวจของตำรวจ และ รถขนส่งต่างๆ ในอนาคตอีกด้วย   

อนึ่งกลุ่มสามมิตรดำเนินธุรกิจ 3 ส่วนหลัก ประกอบด้วย 1. บริษัท สามมิตรมอเตอร์สแมนูแฟคเจอริง จำกัด (มหาชน) หรือ SMM ออกแบบและผลิตรถพ่วง รถกึ่งพ่วง รถบรรทุกออกแบบพิเศษ  รวมทั้งออกแบบและผลิตหลังคารถปิกอัพ และผลิตชิ้นส่วนตัวถังรถยนต์ รถบรรทุกให้แบรนด์รถยนต์ชั้นนำ อาทิ โตโยต้า ฮีโน่ นิสสัน ฯลฯ 2. บริษัท สามมิตร โอโตพาร์ท จำกัด หรือSMA ผลิตแหนบรถยนต์ และ อุปกรณ์เพื่อการเกษตร 3. บริษัท สามมิตร กรีนพาวเวอร์ จำกัด หรือ SGP ออกแบบติดตั้ง ระบบ CNG ในรถยนต์