เชลล์แห่งประเทศไทย

จัดกิจกรรมวันแห่งความปลอดภัยประจำปี

ตอกย้ำการเป็นองค์กรผู้นำด้านความปลอดภัย

บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด จัดกิจกรรมวันแห่งความปลอดภัยประจำปี ครั้งที่ 10 โดยมีพนักงานชุมชนใกล้เคียงผู้รับเหมาและผู้บริหารสถานีบริการเข้าร่วมรับฟังหลักการปฏิบัติตนเพื่อความปลอดภัยและเยี่ยมชมนิทรรศการเพื่อความปลอดภัยโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังวัฒนธรรมเพื่อความปลอดภัยทั้งในการดำเนินชีวิตประจำวันและการทำงานตอกย้ำการเป็นองค์กรที่ให้ความสำคัญด้านความปลอดภัย

 

นายอัษฎา หะรินสุต ประธานกรรมการ บ. เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัดกล่าวว่าการจัดกิจกรรมวันแห่งความปลอดภัยประจำปีในปีนี้ สะท้อนถึงหลักการดำเนินธุรกิจของเรา ที่มุ่งเน้นด้านความปลอดภัย สำหรับธีมในการจัดงานปีนี้คือ การบรรลุเป้าหมายเป็นศูนย์เพราะเราห่วงใย มุ่งเน้นการป้องกันก่อนจะเกิดอุบัติเหตุ

เราจึงพยายามสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตนให้ปลอดภัยทั้งในการดำเนินชีวิตประจำวัน การขับรถ และการปฏิบัติงาน รวมทั้งยังช่วยรณรงค์ให้ความรู้ จัดอบรมให้แก่ชุมชนรอบข้าง เช่น การจัดอบรมวิธีดับเพลิง วิธีสังเกตุดูจุดที่อาจก่อให้เกิดเป็นความเสี่ยงต่ออุบัติเหตุภายในบ้าน เพราะเชลล์ห่วงใยความปลอดภัยของทุกคน ไม่ใช่แค่เพียงพนักงานของเชลล์เท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงชุมชนและบริษัทใกล้เคียง คู่ค้าของเรา รวมถึงผู้ที่ทำธุรกิจร่วมกับเราด้วย

ภายในงานยังได้มีจัดการประกวดผลงานเชิงความคิดสร้างสรรค์ ในการปลูกจิตสำนึกด้านความปลอดภัย  “Safety Awards 2016” โดยมีผู้ส่งผลงานเข้าร่วมโครงการจากพนักงานคู่ค้าและพนักงานจากสถานีน้ำมันจากทั่วประเทศอีกด้วย