โตโยต้าน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้

สนับสนุนข้าวสารและข้าวเปลือกจากโรงสีข้าวรัชมงคล 170 ตัน

เพื่อบริการประชาชนที่มาถวายสักการะพระโกศ พระบรมศพ

มร.เคียวอิจิ ทานาดะ เจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ คอร์ปอเรชั่น และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด สนับสนุนข้าวสารและข้าวเปลือกจากโรงสีข้าวรัชมงคล 170 ตันพร้อมพนักงานโตโยต้าและพนักงานผู้แทนจำหน่ายเขตกรุงเทพฯจิตอาสา จำนวน 150 คนต่อวัน และอุปกรณ์อำนวยความสะดวก แก่สำนักนายกรัฐมนตรีและกระทรวงกลาโหม เพื่อรองรับประชาชนที่มาถวายสักการะพระโกศ พระบรมศพ เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559   ณ สำนักนายกรัฐมนตรี

มร.เคียวอิจิ ทานาดะ เปิดเผยว่า ตลอดเวลากว่า 50 ปีที่ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ดำเนินธุรกิจในประเทศไทย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหภูมิพลอดุลยเดช ทรงมีพระเมตตาพระราชทาน คำแนะนำในการดำเนินธุรกิจและกิจกรรมเพื่อสังคม ทั้งยังทรงเปิดโอกาสให้โตโยต้าได้ทำงานสนองพระราชดำริทั้งในเรื่องการพัฒนาบุคลากรคนไทย การถ่ายทอดความรู้ทางด้านเทคโนโลยีไปจนถึงการช่วยเหลือชาวนาด้วยการก่อตั้งโรงสีข้าวรัชมงคลให้เป็นโรงสีข้าวตามแบบโรงสีข้าวตัวอย่าง สวนจิตรลดา

 

ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ โตโยต้า มีความประสงค์สนับสนุนข้าวสารและข้าวเปลือกจากโรงสีข้าวรัชมงคลจำนวน 170 ตัน พร้อมพนักงานโตโยต้าและพนักงานผู้แทนจำหน่ายเขตกรุงเทพฯจิตอาสาจำนวน 150 คนต่อวัน รวมถึงอุปกรณ์อำนวยความสะดวก เพื่อรองรับประชาชนที่เดินทางมาสักการะพระโกศ พระบรมศพ ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนกว่าจะเสร็จสิ้นภารกิจ”  

 รายละเอียดการสนับสนุนเพื่อรองรับประชาชนที่มาถวายสักการะพระโกศพระบรมศพ

 1. ข้าวเปลือกจากโรงสีข้าวรัชมงคลเพื่อเป็นข้าวขวัญถุงที่ระลึก  จำนวน     27 ตัน
 2. พนักงานโตโยต้าและพนักงานผู้แทนจำหน่ายเขตกรุงเทพฯจิตอาสา จำนวน 150 คน/ วัน
 3. อุปกรณ์อำนวยความสะดวกเพื่อบริการประชาชน

3.1 รถเข็นนั่งสำหรับผู้พิการและคนชรา                             จำนวน 200 คัน

3.2 พัดพลาสติก                                                    จำนวน 365,000 เล่ม (1,000 เล่ม/ วัน)

 1. สนับสนุนรถยนต์เพื่อใช้ในราชการสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมเจ้าหน้าที่ขับรถ
  • รถกระบะ ไฮลักซ์ รีโว่                             จำนวน 20  คัน
  • รถตู้ คอมมิวเตอร์                                 จำนวน  5   คัน
 2. ข้าวสารจากโรงสีข้าวรัชมงคลเพื่อหุงแจกจ่ายให้กับประชาชน จำนวน 140  ตัน
  • มอบให้แก่กระทรวงกลาโหมเพื่อบริการประชาชน จำนวน   65  ตัน
  • ออกบูธร่วมกับผู้แทนจำหน่ายเพื่อจัดทำอาหาร จำนวน     75  ตัน

มร.เคียวอิจิ ทานาดะ กล่าวเพิ่มเติมว่า “ทั้งนี้บริษัทฯ รวมถึงชมรมผู้แทนจำหน่ายโตโยต้า และผู้แทนจำหน่ายโตโยต้าทั่วประเทศ จะจัดเตรียมรถสำหรับเดินทางมาที่กรุงเทพมหานครเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในแต่ละจังหวัด รวมทั้งจัดเต็นท์ทำอาหารโดยใช้ข้าวจากโรงสีข้าวรัชมงคลให้แก่ประชาชนที่เดินทางมาสักการะพระโกศ พระบรมศพ

 

เหล่าข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหาร พนักงาน บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ พระองค์จะอยู่ในหัวใจชาวโตโยต้าทุกคนอย่างไม่มีวันลืมเลือน   เหล่าข้าพระพุทธเจ้าขอปฏิญาณตนสืบสานพระราชปณิธานและร่วมใจในการทำงานเพื่อความสุขของสังคมไทยต่อไปมร.เคียวอิจิ ทานาดะ กล่าวในที่สุด