มิตซูบิชิ มอเตอร์ส ประเทศไทย

ประกาศแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูง

 

บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด ประกาศแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูง พร้อมปรับโครงสร้างองค์กรด้านทรัพยากรบุคคลและงานขายภายในประเทศ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 นี้

มร. โมะริคาซุ ชกกิ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “มิตซูบิชิ มอเตอร์ส ประเทศไทย มุ่งมั่นพัฒนาบุคลากรโดยมีเป้าหมายสูงสุดคือการมอบผลิตภัณฑ์และการบริการที่ดีที่สุดให้แก่ลูกค้า การปรับโครงสร้างองค์กรในครั้งนี้จะช่วยเพิ่มความแข็งแกร่งในการดำเนินงานให้แก่ มิตซูบิชิ มอเตอร์ส ประเทศไทย ได้อย่างยั่งยืน ท่ามกลางความท้าทายรอบด้านจากสถานการณ์ที่ผันผวนและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว นวัตกรรมการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลจะช่วยเพิ่มศักยภาพบุคลากรของเรา และส่งเสริมการดำเนินงานในฐานะศูนย์กลางด้านการผลิตและส่งออกระดับโลกของ มิตซูบิชิ มอเตอร์ส ให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น อีกทั้งยังเป็นหัวใจสำคัญในการยกระดับความเชื่อมั่นและความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อแบรนด์มิตซูบิชิ พร้อมทั้งยังช่วยเพิ่มการเติบโตด้านยอดจำหน่ายในประเทศ”

 

เพื่อขับเคลื่อนสู่เป้าหมายดังกล่าว คุณเอกอธิ รัตนอารี ได้รับการแต่งตั้งเป็น กรรมการรองผู้จัดการใหญ่ สายงานทรัพยากรบุคคลและบริหารทั่วไป เพื่อกำกับดูแลงานด้านการส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมทรัพยากรบุคคล พร้อมกันนี้ เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ ในการพัฒนาด้านกลยุทธ์และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านงานขายภายในประเทศ ทางบริษัทฯ ยังได้แต่งตั้ง มร. เคน อิโตะ ให้ขึ้นดำรงตำแหน่งเป็น ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานกลยุทธ์การขาย เพื่อดูแลรับผิดชอบงานด้านกลยุทธ์การขายและดิจิทัล การวางแผนผลิตภัณฑ์ และการสื่อสารทางการตลาด 

 

 

ก่อนหน้านี้ มร. อิโตะ ดำรงตำแหน่งเป็น ผู้อำนวยการใหญ่ สำนักกลยุทธ์การขาย ซึ่งได้รับการแต่งตั้งเมื่อปี 2562 ทั้งนี้ มร. อิโตะ ได้ร่วมงานกับ มิตซูบิชิ มอเตอร์ส ประเทศไทย ตั้งแต่ปี 2558 ในตำแหน่งผู้อำนวยการใหญ่ สำนักกลยุทธ์องค์กร และได้รับการแต่งตั้งเป็น ผู้ชำนาญการอาวุโสสำนักกลยุทธ์การขายในปี 2560  

 

 

ในขณะที่ คุณสาโรจน์ มะอาจเลิศ ได้รับการแต่งตั้งเป็น ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานขายภายในประเทศและสายงานพัฒนาเครือข่ายผู้จำหน่าย เพื่อการขับเคลื่อนด้านงานขายและการพัฒนาเครือข่ายผู้จำหน่าย พร้อมยกระดับบทบาทของ สถาบันการศึกษาและฝึกอบรม มิตซูบิชิ มอเตอร์ส ประเทศไทย เพื่อสานต่อความมุ่งมั่นในการพัฒนาทักษะและความพร้อมของบุคลากร