นิสสัน แต่งตั้ง อดิศัย สิริสิงห

เป็นรองประธานสายงานการตลาดประจำประเทศไทย

 

นิสสัน ประกาศแต่งตั้ง คุณอดิศัย สิริสิงห ขึ้นดำรงตำแหน่งรองประธานสายงานการตลาด ประจำประเทศไทย มีผลตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป อดิศัยจะรายงานตรงต่อราเมช นาราสิมัน ประธาน บริษัท นิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย) และ นีร์มอล ไนร์ รองประธานสายงานการตลาดของนิสสัน เอเชียและโอเชียเนีย โดยรับตำแหน่งต่อจาก สุรีทิพย์ ละอองทอง ซึ่งจะไปแสวงหาประสบการณ์ใหม่ ๆ นอกนิสสัน

ในฐานะรองประธานสายงานการตลาด คุณอดิศัยจะดูแลรับผิดชอบการพัฒนากลยุทธ์การตลาด เพื่อยกระดับภาพลักษณ์ของแบรนด์นิสสัน บริหารการเปิดตัวรถยนต์รุ่นใหม่ ๆ ดูแลกลยุทธ์แบรนด์ การสื่อสารการตลาด การบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า การจัดงานอีเว้นท์ ตลอดจนผลิตภัณฑ์และกลยุทธ์ด้านราคาในประเทศไทย ภายใต้การดำเนินงานตามแผนระยะกลาง M.O.V.E. to 2022

"ด้วยประสบการณ์ในแวดวงการตลาดและอุตสาหกรรมรถยนต์ ผมเชื่อมั่นว่าอดิศัยเป็นผู้นำที่แข็งแกร่ง ที่จะช่วยเสริมสร้างแบรนด์นิสสันในตลาดที่มีความสำคัญอย่างประเทศไทยให้มีความแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้น สอดคล้องกับการดำเนินงานตามแผนระยะกลาง M.O.V.E. to 2022 " ราเมช นาราสิมัน ประธาน บริษัท นิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าว “สุรีทิพย์ ได้วางกลยุทธ์สำคัญ ๆ ในการสร้างแบรนด์นิสสันให้เติบโตในประเทศไทย ตลอดจนการเปิดตัวรถยนต์รุ่นต่าง ๆ อย่างแข็งขันมาโดยตลอด”

คุณอดิศัย เป็นนักการตลาดที่เปี่ยมด้วยประสบการณ์การทำงานด้านการตลาดในอุตสาหกรรมยานยนต์ในประเทศไทย จีน และเยอรมัน กว่า 20 ปี โดยก่อนจะมารับตำแหน่งที่นิสสัน เขาทำงานในบริษัทยานยนต์ระดับโลกกว่า 17 ปี ในตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง รับผิดชอบทั้งส่วนของผลิตภัณฑ์และการตลาด อดิศัยจบการศึกษาปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ และปริญญาโทสาขาการเงินจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์