มร.ชิเกโตะ คิมุระ บิ๊กบอสคนใหม่

ของบริษัท เอ.พี. ฮอนด้า จำกัด

 

บริษัท เอ.พี.ฮอนด้า จำกัด ผู้แทนจำหน่ายรถจักรยานยนต์ ฮอนด้า พร้อมแนะนำ มร.ชิเกโตะ คิมุระ ประธานกรรมการบริหารคนใหม่ของบริษัทฯ ที่เข้ามารับตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2562 ที่ผ่านมา

โดย มร.คิมุระ ถือเป็นบุคคลที่มีทั้งความสามารถและประสบการณ์เป็นอย่างสูง เข้าร่วมงานกับเครือฮอนด้ามอเตอร์ ตั้งแต่ปี 2546 จนถึงปัจจุบัน รวม 16 ปี มีความเชี่ยวชาญด้านการวางแผนการตลาดและการขายรถจักรยานยนต์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออก และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นอย่างดี เคยดำรงตำแหน่งในประเทศที่มียอดขายจักรยานยนต์มาก ๆอย่างเวียดนาม การเข้ามาดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหารคนใหม่ในครั้งถือเป็นทิศทางที่ดีมาก ๆ ของจักรยานยนต์ฮอนด้า แม้จะเป็นผู้นำตลาดก็ตาม   ประวัติของ มร.ชิเกโตะ คิมุระ มีดังต่อไปนี้

- 2546 – 2553 บริษัท ฮอนด้า มอเตอร์ จำกัด ประเทศญี่ปุ่น

- 2553 – 2557 บริษืท ฮอนด้า เวียดนาม จำกัด

- 2557 – 2560 บริษัท ฮอนด้า มอเตอร์ จำกัด ประเทศญี่ปุ่น

- 2560 – 2562 บริษัท พี.ที. แอสตร้า ฮอนด้า มอเตอร์ จำกัด ประเทศอินโดนีเซีย

- 2562 บริษัท เอ.พี. ฮอนด้า จำกัด

บริษัท เอ.พี. ฮอนด้า จำกัด ขอขอบคุณสำหรับความร่วมมือในการนำเสนอข่าวสารตลอดหลายปีที่ผ่านมา และขอฝากการสนับสนุนท่านประธานกรรมการบริหารคนใหม่ต่อไป