บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด

ประกาศแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูงคนใหม่

 

มร.ชิเงโอะ ฮายาคาวะ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด มีความยินดีที่จะเรียนให้ทุกท่านทราบถึงความเปลี่ยนแปลงตำแหน่งของผู้บริหารระดับสูงภายในองค์กร เนื่องด้วยคุณจินตนา อุดมทรัพย์ รองประธานกรรมการบริหาร ผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการวางกลยุทธ์ และกำหนดทิศทางการขับเคลื่อนธุรกิจรถจักรยานยนต์ยามาฮ่า มากว่า 23 ปี มีวาระครบกำหนดเกษียณอายุการทำงานในปี 2561

ในโอกาสนี้ บริษัทฯ ขอประกาศแต่งตั้งคุณพงศธร เอื้อมงคลชัย ขึ้นดำรงตำแหน่ง รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด พร้อมรักษาการตำแหน่ง ผู้จัดการใหญ่ด้านการค้า เพื่อสานต่อเจตนารมณ์ของบริษัทฯ ในการบริหารงาน และขับเคลื่อนสู่ความสำเร็จทางธุรกิจของรถจักรยานยนต์ยามาฮ่า และเสริมสร้างกลยุทธ์ด้านการค้า การพัฒนาผลิตภัณฑ์ รวมถึงกิจกรรมการตลาดต่าง ๆ ให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น เพื่อต่อยอดความสำเร็จให้กับยามาฮ่าต่อไปในอนาคต นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 เป็นต้นไป

สำหรับคุณพงศธร เอื้อมงคลชัย ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารระดับสูงบริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด มายาวนานกว่า 20  ปี และได้ย้ายไปดำรงตำแหน่ง General Manager of Global Human Resources Development Division ที่ บริษัท ยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด สำนักงานใหญ่ ณ ประเทศญี่ปุ่น เป็นเวลา 2 ปี จากนั้นจึงกลับมาประจำตำแหน่งผู้จัดการใหญ่ด้านการค้า บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด ในวันที่ 1 เมษายน 2561 ที่ผ่านมา

พร้อมกันนี้ บริษัทฯ ขอประกาศแต่งตั้ง คุณจินตนา อุดมทรัพย์ เป็นที่ปรึกษาคณะบริหาร บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด เพื่อสนับสนุนและให้คำปรึกษาคณะบริหารของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 เป็นต้นไป