เกรท วอลล์มอเตอร์ จัดกิจกรรม

GWM xEV Charity Drive ครั้งที่ 2

 

 

เกรท วอลล์มอเตอร์ เชิญสื่อมวลชนร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรม “GWM xEV Charity Drive: แบ่งปันความสุขแก่เด็กด้อยโอกาส” ยกขบวนคาราวานส่งความสุข พร้อมเสริมสร้างสวัสดิภาพและคุณภาพชีวิตให้กับเด็กกำพร้า ด้อยโอกาสชาวเขาเผ่าม้ง ณ วัดเจ้าบุญเกิด อ.ไชโย จ.อ่างทอง

ทั้งนี้สื่อมวลชนได้ร่วมทำกิจกรรมต่อรถจักรยาน กิจกรรมส่งเสริมวิชาชีพให้กับน้อง ๆ และเลี้ยงอาหารกลางวัน กิจกรรมครั้งนี้เพื่อตอกย้ำพันธกิจของเกรท วอลล์มอเตอร์ ที่ให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและสังคม ควบคู่ไปกับการเติบโตของธุรกิจ พร้อมเป็นต้นแบบในการสร้างสรรค์สังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งความช่วยเหลือเกื้อกูล และแบ่งปันอย่างยั่งยืน